วุฒิทางลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือ  ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

1. ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course) ระยะเวลาอบรม 1 วัน  ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ไม่มีตัวอักษรย่อ

 2.  ขั้นความรู้เบื้องต้น  ระยะเวลาอบรม  3 วัน  2 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  และห่วงกิลเวลล์ (Gillwell Woggle)  หากอบรมก่อนปี พ.ศ. 2522  ใช้ตัวอักษรย่อ  P.T.C.  ในปัจจุบัน  ใช้ตัวอักษรย่อ  B.T.C. (Basic Unit Leader Training Course) แยกเป็น  4 ประเภท  คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ  S.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  S.S.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  R.B.T.C.

 3.  ขั้นความรู้ชั้นสูง  ระยะเวลาอบรม  7วัน 6 คืน  หรือ  8 วัน 7 คืน  ได้รับวุฒิบัตร ใช้ตัวอักษรย่อ  A.T.C. (Advance Unit Leader Training Course) แยกเป็น  4 ประเภท (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  และผ้าผูกคอกิลเวลล์) คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ  S.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  S.S.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  R.A.T.C.

4.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  โดยปฏิบัติงานในกองลูกเสือตามประเภทที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง  ไม่น้อยกว่า 4 เดือน  ไม่เกิน 2 ปี  และผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล  จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์  2 ท่อน  มีสิทธิ์ใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์  ใช้ตัวอักษรย่อ  W.B.  แยกเป็น  4 ประเภท  คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.W.B.

5.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  ระยะเวลาอบรม 7 วัน  6 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  ไม่แยกประเภท  ใช้ตัวอักษรย่อ  A.L.T.C. (Assistance Leader Trainers Course)  (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน)

หมายเหตุ   A.L.T.C./A.L.T.( สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ผู้อำนวยการฝึกขั้น B.T.C.)

6.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน  หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี  มีผลงานเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  6 ครั้ง  อนุโลมให้ใช้ผลงานการฝึกอบรมลูกเสือได้  3 ครั้ง  นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน  ใช้ตัวอักษรย่อ  A.L.T.

7.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  อบรม 7 วัน  6 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  ไม่แยกประเภท  ใช้ตัวอักษรย่อ  L.T.C. (Leader Trainers Course) (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน)
หมายเหตุ  L.T.C./L.T. (สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ ผู้อำนวยการฝึกอบรมทุกหลักสูตร)

8.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน  หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี  มีผลงานเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น  2 ครั้ง  และเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง  4 ครั้ง  นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน  ใช้ตัวอักษรย่อ  L.T.

         9. สำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำสนใจและส่งเสริมกิจการลูกเสือ (หลักสูตรผู้นำ Adult Lesder Training Course) ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการสอบสัมถาษณ์ ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ( W.B )

       วุฒิที่มีการอบรมมีเท่านี้ นอกจากนั้นก็เป็นวิชาพิเศษอื่นๆ เช่น ระเบียบแถว บุกเบิก แผนที่-เข็มทิศ การจัดการค่าย การบันเทิง ซึ่งจะมีเข็มแสดงวิทยฐานะตามประเภท

87 comments on “วุฒิทางลูกเสือ

 1. อยากทราบค่ะ ว่าถ้าเรียนค.บ. 5ปี แล้วไม่ได้เข้าค่าย3วัน2คืน แต่เกรดรายวิชาได้ออกแล้ว แบบนี้จะมีในการจบการศึกษามั้ยค่ะ รบกวนค่ะ

  • จบค่ะ
   ถ้ามีรายวิชาในทรานสคริปคะ
   เอาไปต่อวุฒิ ATC ได้คะ่
   แต่ความรู้เบื้องต้นจะไม่มีเลย
   จะไปอบรมหลักสูตรเบื้องต้น 2 คืน 3 วันใหม่ ได้นะคะ

   • ผมสอบถามไปทางสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
    คือปัจจุบันผมเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเอกชน และจบวุฒิการศึกษาปริญญาเอก ทางสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผมสามารถเรียนหลักสูตรผู้นำระดับสูง (advance leads hip 7 วัน )ได้เลยครับ
    ไม่ทราบว่าครูติ๊กทีเปิดหลักสูตรผู้นำระดับสูง
    ด้วยความนับถือ
    ดร. วราธัช

    Date: Tue, 30 Jun 2015 13:33:16 +0000
    To: varatad@hotmail.com

   • หลักสูตรผู้นำของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผ่านไปแล้วคะ
    มีอบรมที่ไหน จะส่งข่าวบอกนะคะ

 2. สอบถามครับ
  ผมเป็นผู้บริหารหน่วยงานเอกชน จะสามารถเข้าเกณฑ์ข้อ 9 ได้หรือไม่ครับ. คืออบรมให้ได้วุฒิบัตร แล้วสัมภาษณ์ อยากสอบถามเพิ่มเติมด้วยครับว่าวุฒิบัตรนี้หลักสูตรไหนครับ

 3. ผู้กำกับลูกเสือสามัญอบรมขั้นBTC แล้วสามารถสวมหมวกปีได้ไหมครับหรือใส่ได้เฉพาะผู้ที่ได้ WB ก่อนครับ

 4. เรียนสอบถามครับ กรณีได้รับวุฒิบัตร A.T.C และรับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน W.B. มาแล้ว ต่อไปนี้ เวลาขอเครื่องหมาย หรือ มีแต่งตั้งคำสั่งในกิจการลูกสือในหน่วยงาน เราจะใช้คุณวุฒิอันไหนในการกำกับคุณวุฒิทางลูกเสือครับ ระหว่าง A.T.C หรือ W.B. หรือ ได้ทั้งสออย่าง

 5. สอบถามค่ะ กำลังจะไปอบรมหลักสูตร B.T.C. แต่ทางต้นสังกัดบอกอบรมเจ็ดวัน ค่าใช้จ่าย 3500 บาท แบบนี้ถือว่าแปลกไหมคะ เพราะเห็นทั่วไปเขาอบรม 3 วัน ค่าใช้จ่ายก็ไปถึง3500บาท รบกวนด้วยค่ะ

 6. รบกวนสอบถามผู้รู้ครับคือว่าอยากทราบผลการประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี2556 ครับผมต้องดูที่ไหนครับ

 7. กำลังจะทำเรื่อง3ท่อน อบรม altc แล้ว ยังเป็นวิทยากรไม่ถึง6ครั้ง อยากให้อ.ช่วยแนะนำด้วยคะ

 8. สวัสดีครับ ผมเพิ่งจบปริญญาตรีปีนี้ เมื่อปี 56 ผมได้ไปอบรม BTC มาแล้ว แต่ตอนนี้ใบประกาศที่ได้มาหลังจากอบรมเสร็จมันหายไปอ่ะครับคาดว่าน่าจะไปตอนน้ำท่วม ตอนนี้ผมสามารถติดต่อขอใหม่ได้ที่ไหนบ้างอ่ะครับ รบกวนหน่อยนะครับ

 9. อบรม ATC แล้ว เกินสองปี ไม่ได้เปิดกองที่จะขอ 2 ท่อน ต้องอบรม ATC ใหม่ใช่มัยคะ หรือมีวิธีใดที่จะขอ 2 ท่อนบ้างคะ

 10. ขอเรียนถามนะครับ คือ พอดี ผมไปอบรม ลูกเสือวิสามัญ R.B.T.C. มาแล้ว แคะได้ วุฒิบัตร ที่เขาพิมพ์ ว่า หนังสือสำคัญฉบับนี้…มาแล้วแล้วผมสนใจที่จะไปเป็นวิทยากร ค่าย ผมต้องทำยังไงบ้าง ครับ… แล้วผมต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคับ…

 11. ขอสอบถามคะ คือ เคยอบรม B.T.C. แล้ว
  แต่จำวันเดือนปีที่ผ่านการอบรมไม่ได้
  เราสามารถสมัครอบรม A.T.C. ต่อได้เลยไหม
  หรือต้องอบรม B.T.C. ใหม่คะ

  ขอบพระคุณคะ

 12. ขอสอบถามค่ะ อบรม.BTC สามัญรุ่นใหญ่มา ค่ะ แต่ต้องมาสอนประถมศึกษา ต้องอบรม BTC สำรองใหม่ไหมค่ะ

  • ความรู้เรื่องลูกเสือ ประเภทไหนก็สอนได้ค่ะ
   ลูกเสือสามัญกับสามัญรุ่นใหญ่ เปิด ปิด กอง เหมือนกัน
   แต่ลูกเสือสำรองทำแกรนฮาว
   ต้องศึกษาจากผู้รู้นะคะ ถึงวิธีการ แต่ถ้าให้ดี อบรมใหม่ก็ดีนะคะ จะได้ชัดเจนค่ะ

 13. ขอสอบถามครับ ผ่านการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผูุ้กำกับลูกเสือ สามารถขอแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับกลุ่มลูกเสือได้หรือไม่ครับ

 14. ตอนผมเรียนอาชีวะ. ผมเคยเข้าค่ายอบรมระดับภาค 3 วัน2 คืน ที่ จ.สุโขทัย. พอกลับมา ก็เป็นผู้ช่วย ผู้กำกับลูกเสือ ปีต่อมาไปเข้าค่ายระดับประเทศที่ จ.ชลบุรี กลับมา อ. บอกว่าได้รับวุฒิ A.T.C แล้ว. แต่ผม ไม่เคยได้รับใบประกาศเลย อย่างนี้ ผมจะตรวจสอบ. ได้ไหมครับ. หรือต้องอบรมใหม่ทั้งหมดเลยครับ. เพราะ. ตอนนี้ ผมกำลังจะได้เป็นครู แล้วครับ

  • การไปเข้าค่ายระดับภาค 3 วัน 2 คืน เป็นการอบรม BTC หรือ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
   เข้าค่ายระดับประเทศที่ จ.ชลบุรี เป็นการอบรม ขั้น ATC หรือ เข้าค่ายพักแรม หรืองานชุมนุมหรือเปล่าค่ะ
   ลองติดต่ออาจารย์ค่ะ ว่าเป็นแบบไหน และขอวุฒิบัตรคะ คือต้องมีวุฒิบัตรรับรองค่ะ

 15. สอบถามหน่อยครับ…
  ผมเคยสอนกศน.มีวุฒิทางลูกเสือ R.A.T.C (วิสามัญ)
  ปัจจุบันมาสอนโรงเรียนในระบบ ทางโรงเรียนให้มีวุฒิ S.S.A.T.C
  ผมจะใช้วุฒิเดิม R.A.T.C แต่งเครื่องแบบลูกเสือสามัญ ได้หรือไม่
  หรือต้องอบรมใหม่ ขอคำชี้แจงหน่อยครับ

 16. สอบถามค่ะ ตอนเรียนป.ตรี ได้เรียนวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบี้องต้น 1เทอม และ ความรู้ขั้นสูง 1เทอม แต่ใบประกาศหายไป ไม่ทราบว่าจะยังขอใบประกาศใหม่ได้ไหมคะ(สิบกว่าปีแล้ว)

 17. สอบถามค่ะ การติดเครื่องหมายในชุดลูกเสือ ในกรณีเรียนจบ นศท. จะติดปีก นศท.ในชุดลูกเสือได้มั้ยคะ หรือจะติดได้เฉพาะปีกกระโดดหอของ ทบ. ได้อย่างเดียว และถ้าติดได้จะติดด้านไหนถึงจะถูกต้อง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 18. รบกวนสอบถามนะคะ ได้ผ่านการอบรม B.T.C ลูกเสือสำรอง และมีเกรดในทรานสคริป แต่ทำใบวุฒิบัติหาย สามารถไปอบรม A.T.C. โดยใช้หลักฐานในทรานสคริปแทนวุฒิบัตรที่หายได้ไหมคะ

 19. หนูจะขอทราบว่าเกียรติบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง b.t.c เปียกนำ้อ่ะค่ะจะขอใหม่ได้ไหมคะ

 20. สอบถามครับถ้าวุฒิลูกเสือbtc หายไปติดต่อขอใบรับรองที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้หรือเปล่าครับ

 21. รบกวนขอสอบถามเกี่ยวการเป็นวิทยากรของลูกเสือ ผมจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหน ต้องติดต่อที่ไหน ผมอยู่ปราจีนบุรี รบกวนขอรายละเอียดด้วยครับ

  • ถ้าได้วู๊ดแบจด์ 2 ท่อนแล้ว โทรติดต่อ หาค่ายที่มีการอบรมเลยค่ะ
   แจ้งความประสงค์ ขอเข้าร่วมเป็นวิทยากรด้วย ได้เลยค่ะ
   ทุกค่าย พร้อมยินดีคะ

 22. ขออนุญาติ สอบถามค่ะ พอดีว่าไปเข้าค่ายลูกเสือ atc สามัญรุ่นใหญ่มา แต่ รร ที่สอนเป็นประถม ในการประเมินขั้นที่ 5 จะต้องทำไงดีคะ เพราะเราไม่มีนักเรียนมัธยม เครียดมากค่ะ

 23. ผมผ่านการอบรม C.B.T.C แล้วแต่ในขณะเดียวกันผมจบ นศท.ชั้นปีที่ 5 ผมสามารถนำไปปรับวุฒิลูกเสืออะไรได้บ้าง

 24. Pingback: site « คลังความรู้ลูกเสือ

  • ต้องเข้าอบรมลูกเสือประเภทเดียวกันนะคะ่ ถ้าเบื้องต้น ลส.สมุทร
   ขั้น ความรู้ชั้นสูง ATC ก็ต้อง ลส.สมุทร ค่ะ

 25. รบกวนสอบถามค่ะ ทางทำเอกสาร W.B. หาย
  ได้ W.B. 2 ท่อน หลังจากอบรม ระดับผู้นำ แล้วสอบสัมภาษณ์ผ่าน
  ไม่มีสำเนา จะสามารถขอเอกสารใหม่ได้ไหมคะ
  ติดต่อที่ไหน อย่างไรคะ
  ข้อมูลที่ทราบ : วันที่ได้รับวุฒิบัตร คำสั่งแต่งตั้ง
  ข้อมูลที่ไม่ทราบ : เลขทะเบียนวุฒิบัตร
  ขอบคุณล่วงหน้านะคะครูติ๊ก

 26. ผ่านการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มาแล้วแต่ต้องมาสอนประถมต้องใช้ผ้าพันคอสีอะไรคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s