วุฒิทางลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือ  ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

1. ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course) ระยะเวลาอบรม 1 วัน  ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ไม่มีตัวอักษรย่อ

 2.  ขั้นความรู้เบื้องต้น  ระยะเวลาอบรม  3 วัน  2 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  และห่วงกิลเวลล์ (Gillwell Woggle)  หากอบรมก่อนปี พ.ศ. 2522  ใช้ตัวอักษรย่อ  P.T.C.  ในปัจจุบัน  ใช้ตัวอักษรย่อ  B.T.C. (Basic Unit Leader Training Course) แยกเป็น  4 ประเภท  คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ  S.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  S.S.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  R.B.T.C.

 3.  ขั้นความรู้ชั้นสูง  ระยะเวลาอบรม  7วัน 6 คืน  หรือ  8 วัน 7 คืน  ได้รับวุฒิบัตร ใช้ตัวอักษรย่อ  A.T.C. (Advance Unit Leader Training Course) แยกเป็น  4 ประเภท (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  และผ้าผูกคอกิลเวลล์) คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ  S.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  S.S.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  R.A.T.C.

4.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  โดยปฏิบัติงานในกองลูกเสือตามประเภทที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง  ไม่น้อยกว่า 4 เดือน  ไม่เกิน 2 ปี  และผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล  จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์  2 ท่อน  มีสิทธิ์ใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์  ใช้ตัวอักษรย่อ  W.B.  แยกเป็น  4 ประเภท  คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.W.B.

5.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  ระยะเวลาอบรม 7 วัน  6 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  ไม่แยกประเภท  ใช้ตัวอักษรย่อ  A.L.T.C. (Assistance Leader Trainers Course)  (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน)

หมายเหตุ   A.L.T.C./A.L.T.( สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ผู้อำนวยการฝึกขั้น B.T.C.)

6.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน  หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี  มีผลงานเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  6 ครั้ง  อนุโลมให้ใช้ผลงานการฝึกอบรมลูกเสือได้  3 ครั้ง  นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน  ใช้ตัวอักษรย่อ  A.L.T.

7.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  อบรม 7 วัน  6 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  ไม่แยกประเภท  ใช้ตัวอักษรย่อ  L.T.C. (Leader Trainers Course) (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน)
หมายเหตุ  L.T.C./L.T. (สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ ผู้อำนวยการฝึกอบรมทุกหลักสูตร)

8.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน  หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี  มีผลงานเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น  2 ครั้ง  และเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง  4 ครั้ง  นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน  ใช้ตัวอักษรย่อ  L.T.

         9. สำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำสนใจและส่งเสริมกิจการลูกเสือ (หลักสูตรผู้นำ Adult Lesder Training Course) ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการสอบสัมถาษณ์ ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ( W.B )

       วุฒิที่มีการอบรมมีเท่านี้ นอกจากนั้นก็เป็นวิชาพิเศษอื่นๆ เช่น ระเบียบแถว บุกเบิก แผนที่-เข็มทิศ การจัดการค่าย การบันเทิง ซึ่งจะมีเข็มแสดงวิทยฐานะตามประเภท

Advertisements

381 comments on “วุฒิทางลูกเสือ

 1. ผมเป็นครูชาวต่างชาติในโรงเรียนรัฐบาลไทยครับ แล้วผมได้สอน ลูกเสือ ด้วยครับ แต่ผมยังไม่เคยอบรมอะไรเลยครับ แล้วผมก็ มีความประสงค์ ที่จะทำให้ถูก กฎระเบียบครับ เลยต้องการที่จะขอคำแนะนำครับผม

  • ยินดีมากเลยค่ะ
   คุณครู เข้ารับการอบรม B.T.C. หลักสูตรเบื้องต้น
   ก็สามารถแต่งชุดลูกเสือ แล้วก็สอนลูกเสือได้ค่ะ

   • อายุเยอะแล้วอบรมใหม่ จะไม่ไหวน่ะค่ะ เป็นคนหนึ่งที่ อบรมATC แล้วไม่ได้ขอประเมินขั้นที่ 5 น่ะค่ะเพราะไม่ได้สอนลูกเสือค่ะ เป็นครูสอนชั้นอนุบาลเลยลืมไปขอประเมิน ขออบรม หลักสูตรผู้นำแทนได้ไหมคะ ต้องอบรมกี่วันค่ะถ้าสัก 3 วันพอไหวค่ะ ถ้า7 วันไม่ไหวแน่เลยค่ะ ค่าลงทะเบียนอย่างไรคะ

 2. อบรมได้วุฒิ B.T.Cสามัญ แต่สอนมัธยมเราจะต้องได้เข้าร่วมการอบรมเป็นขั้นสายสามัญรุ่นใหญ่อีกหรือป่าวคะและถ้าไม่อบรมจะสอนลูกเสือได้อีกไหมคะ

  • สอนเปิดกองแบบเดียวกันค่ะ แต่เวลาแต่งตั้ง หนังสือ แต่งตั้ง หรือ ลส.13 จะเป็นรองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญใน รร ค่ะ

 3. ผ่านการอบรมATC ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แล้ว ผ่านการตรวจขั้น5 แล้ว ต้องใส่อินธนูอีกหรือไม่ เพราะเห็นที่ รร. บางท่านใส่ บางท่านไม่ใส่ ขอบคุณค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

 4. ถ้าผมไม่ได้เป็นครู เป็นเพียงผู้สนใจในลูกเสือ ผ่านการอบรม R.B.T.C มาแล้ว จะสามารถอบรม R.A.T,C ได้หรือไม่และทำอย่างไรเนื่องจากไม่ได้ใกล้ชิดกับการเป็นผู้กำกับเลย

  • อบรม หลักสูตรATC ผู้นำ น่าจะเหมาะกว่านะคะ
   ตรวจขั้นที่ห้า ไม่ต้องมีลูกเสือ เพราะคุณทิน ไม่ได้เป็นครู
   หลักสูตรผู้นำ มีสอบสัมภาษณ์ ไม่ต้องเปิดกองกับเด็กลูกเสือค่ะ

 5. ขั้นATC
  หลังจากตรวจกองลูกเสือแล้ว
  จะต้องทำอย่างไรต่อค่ะ
  ใช้เวลานานเท่าไหร่สำหรับเอกสาร

  • หลายเดือนค่ะ หรือเป็นปี
   รอให้ สำนักงานลูกเสือ ตรวจเอกสาร และออกคำสั่งแต่งตั้ง ให้สามารถประดับเครื่องหมายวู๊ดแบจด์ได้คะ

 6. มีวุฒิ btc เป็นลูกเสือสำรอง แล้ววุฒิ atc เป็นลูกเสือสามัญ สามารถยื่นตรวจขั้น 5 ได้มั้ยครับ

 7. ผมตรวจขั้นที่5แล้วครับเรื่องส่งไปนานแล้วพวกผมก้อยังไม่ได้วุฒิW.B.เลยแยากทราบว่าเราจะตามได้ที่ไหรครับ

  • ทำไมไม่อบรม หลักสูตร สามัญละคะ จะได้ตรงกัน
   แต่ก็สอนได้ค่ะ เปิดกองแบบเดียวกัน
   แต่แต่งตั้งหลักฐาน ลส 13 ไม่ได้ เพราะอยู่คนละประเภทคะ

 8. หลังจากประเมินขั้นที่ 5 แล้วสามารถใส่ผ้าสีกะปิได้หรือไม่ หรือจะต้องรอใบประกาศก่อนอย่างไร เพราะผ่านการประเมินนานแล้วครับ ซึ่งยังไม่ได้รับใบประกาศ

 9. ผมไม่ได้เป็นครูแต่สนใจในกิจการลูกเสือสามารถอบรม A.T.C.ได้เลยมั๊ยครับหรือต้อง B.T.C.ก่อน เพราะเห็นในประกาศอบรมบอกแค่ว่าผู้ที่สนใจ ไม่ได้บอกว่าจะต้องผ่านอบรมB.T.C.ก่อน

 10. สอบถามค่ะ ตนเองอบรมBTC ของสำรอง และ BTC ของสามัญรุ่นใหญ่ แต่ปัจจุบันสอนนักเรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 แล้วอยากอบรม Atc ไม่ทราบว่าต้องอบรม ในหลักสูตรใหนคะ

 11. *เป็นลส.ชบ.ผ่านBTCสามัญแล้ว
  จะอบรมATC สามัญ ขอถามว่าอบรมATCแล้วจะได้ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจการ สนง.ลส. แห่งชาติด้วยไหม เพราะไม่ได้เป็นครู*

 12. อบรม 2 ท่อน สามัญรุ่นใหญ่มา แต่ได้มาสอนสามัญ
  สามารถขอลส.2 แต่งตั้งผู้กำกับสามัญ ได้ไหมครับ

 13. ขอสอบถามครับ ผมอบรมชั้นความรู้เบื้องต้น และชั้นความรู้ทั่วไป 2 คืน 3 วัน แล้ว แต่ใบประกาศไม่ได้ระบุว่า B.T.C. ครับ และอีกอย่าง หากการอบรมครั้งนี้เป็นของ สพฐ. จะสามารถสอนลูกเสือวิสามัญของ สอศ.ได้หรือไม่ หรือต้องอบรมใหม่อย่างเดียวครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s