วุฒิทางลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือ  ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

1. ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course) ระยะเวลาอบรม 1 วัน  ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ไม่มีตัวอักษรย่อ

 2.  ขั้นความรู้เบื้องต้น  ระยะเวลาอบรม  3 วัน  2 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  และห่วงกิลเวลล์ (Gillwell Woggle)  หากอบรมก่อนปี พ.ศ. 2522  ใช้ตัวอักษรย่อ  P.T.C.  ในปัจจุบัน  ใช้ตัวอักษรย่อ  B.T.C. (Basic Unit Leader Training Course) แยกเป็น  4 ประเภท  คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ  S.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  S.S.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  R.B.T.C.

 3.  ขั้นความรู้ชั้นสูง  ระยะเวลาอบรม  7วัน 6 คืน  หรือ  8 วัน 7 คืน  ได้รับวุฒิบัตร ใช้ตัวอักษรย่อ  A.T.C. (Advance Unit Leader Training Course) แยกเป็น  4 ประเภท (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  และผ้าผูกคอกิลเวลล์) คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ  S.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  S.S.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  R.A.T.C.

4.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  โดยปฏิบัติงานในกองลูกเสือตามประเภทที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง  ไม่น้อยกว่า 4 เดือน  ไม่เกิน 2 ปี  และผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล  จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์  2 ท่อน  มีสิทธิ์ใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์  ใช้ตัวอักษรย่อ  W.B.  แยกเป็น  4 ประเภท  คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.W.B.

5.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  ระยะเวลาอบรม 7 วัน  6 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  ไม่แยกประเภท  ใช้ตัวอักษรย่อ  A.L.T.C. (Assistance Leader Trainers Course)  (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน)

หมายเหตุ   A.L.T.C./A.L.T.( สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ผู้อำนวยการฝึกขั้น B.T.C.)

6.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน  หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี  มีผลงานเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  6 ครั้ง  อนุโลมให้ใช้ผลงานการฝึกอบรมลูกเสือได้  3 ครั้ง  นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน  ใช้ตัวอักษรย่อ  A.L.T.

7.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  อบรม 7 วัน  6 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  ไม่แยกประเภท  ใช้ตัวอักษรย่อ  L.T.C. (Leader Trainers Course) (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน)
หมายเหตุ  L.T.C./L.T. (สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ ผู้อำนวยการฝึกอบรมทุกหลักสูตร)

8.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน  หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี  มีผลงานเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น  2 ครั้ง  และเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง  4 ครั้ง  นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน  ใช้ตัวอักษรย่อ  L.T.

         9. สำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำสนใจและส่งเสริมกิจการลูกเสือ (หลักสูตรผู้นำ Adult Lesder Training Course) ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการสอบสัมถาษณ์ ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ( W.B )

       วุฒิที่มีการอบรมมีเท่านี้ นอกจากนั้นก็เป็นวิชาพิเศษอื่นๆ เช่น ระเบียบแถว บุกเบิก แผนที่-เข็มทิศ การจัดการค่าย การบันเทิง ซึ่งจะมีเข็มแสดงวิทยฐานะตามประเภท

35 comments on “วุฒิทางลูกเสือ

 1. อยากทราบค่ะ ว่าถ้าเรียนค.บ. 5ปี แล้วไม่ได้เข้าค่าย3วัน2คืน แต่เกรดรายวิชาได้ออกแล้ว แบบนี้จะมีในการจบการศึกษามั้ยค่ะ รบกวนค่ะ

  • จบค่ะ
   ถ้ามีรายวิชาในทรานสคริปคะ
   เอาไปต่อวุฒิ ATC ได้คะ่
   แต่ความรู้เบื้องต้นจะไม่มีเลย
   จะไปอบรมหลักสูตรเบื้องต้น 2 คืน 3 วันใหม่ ได้นะคะ

   • ผมสอบถามไปทางสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
    คือปัจจุบันผมเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเอกชน และจบวุฒิการศึกษาปริญญาเอก ทางสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผมสามารถเรียนหลักสูตรผู้นำระดับสูง (advance leads hip 7 วัน )ได้เลยครับ
    ไม่ทราบว่าครูติ๊กทีเปิดหลักสูตรผู้นำระดับสูง
    ด้วยความนับถือ
    ดร. วราธัช

    Date: Tue, 30 Jun 2015 13:33:16 +0000
    To: varatad@hotmail.com

   • หลักสูตรผู้นำของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผ่านไปแล้วคะ
    มีอบรมที่ไหน จะส่งข่าวบอกนะคะ

 2. สอบถามครับ
  ผมเป็นผู้บริหารหน่วยงานเอกชน จะสามารถเข้าเกณฑ์ข้อ 9 ได้หรือไม่ครับ. คืออบรมให้ได้วุฒิบัตร แล้วสัมภาษณ์ อยากสอบถามเพิ่มเติมด้วยครับว่าวุฒิบัตรนี้หลักสูตรไหนครับ

 3. ผู้กำกับลูกเสือสามัญอบรมขั้นBTC แล้วสามารถสวมหมวกปีได้ไหมครับหรือใส่ได้เฉพาะผู้ที่ได้ WB ก่อนครับ

 4. เรียนสอบถามครับ กรณีได้รับวุฒิบัตร A.T.C และรับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน W.B. มาแล้ว ต่อไปนี้ เวลาขอเครื่องหมาย หรือ มีแต่งตั้งคำสั่งในกิจการลูกสือในหน่วยงาน เราจะใช้คุณวุฒิอันไหนในการกำกับคุณวุฒิทางลูกเสือครับ ระหว่าง A.T.C หรือ W.B. หรือ ได้ทั้งสออย่าง

 5. สอบถามค่ะ กำลังจะไปอบรมหลักสูตร B.T.C. แต่ทางต้นสังกัดบอกอบรมเจ็ดวัน ค่าใช้จ่าย 3500 บาท แบบนี้ถือว่าแปลกไหมคะ เพราะเห็นทั่วไปเขาอบรม 3 วัน ค่าใช้จ่ายก็ไปถึง3500บาท รบกวนด้วยค่ะ

 6. รบกวนสอบถามผู้รู้ครับคือว่าอยากทราบผลการประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี2556 ครับผมต้องดูที่ไหนครับ

 7. กำลังจะทำเรื่อง3ท่อน อบรม altc แล้ว ยังเป็นวิทยากรไม่ถึง6ครั้ง อยากให้อ.ช่วยแนะนำด้วยคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s