วุฒิทางลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือ  ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

1. ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course) ระยะเวลาอบรม 1 วัน  ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ไม่มีตัวอักษรย่อ

 2.  ขั้นความรู้เบื้องต้น  ระยะเวลาอบรม  3 วัน  2 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  และห่วงกิลเวลล์ (Gillwell Woggle)  หากอบรมก่อนปี พ.ศ. 2522  ใช้ตัวอักษรย่อ  P.T.C.  ในปัจจุบัน  ใช้ตัวอักษรย่อ  B.T.C. (Basic Unit Leader Training Course) แยกเป็น  4 ประเภท  คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ  S.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  S.S.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  R.B.T.C.

 3.  ขั้นความรู้ชั้นสูง  ระยะเวลาอบรม  7วัน 6 คืน  หรือ  8 วัน 7 คืน  ได้รับวุฒิบัตร ใช้ตัวอักษรย่อ  A.T.C. (Advance Unit Leader Training Course) แยกเป็น  4 ประเภท (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  และผ้าผูกคอกิลเวลล์) คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ  S.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  S.S.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  R.A.T.C.

4.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  โดยปฏิบัติงานในกองลูกเสือตามประเภทที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง  ไม่น้อยกว่า 4 เดือน  ไม่เกิน 2 ปี  และผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล  จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์  2 ท่อน  มีสิทธิ์ใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์  ใช้ตัวอักษรย่อ  W.B.  แยกเป็น  4 ประเภท  คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.W.B.

5.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  ระยะเวลาอบรม 7 วัน  6 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  ไม่แยกประเภท  ใช้ตัวอักษรย่อ  A.L.T.C. (Assistance Leader Trainers Course)  (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน)

หมายเหตุ   A.L.T.C./A.L.T.( สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ผู้อำนวยการฝึกขั้น B.T.C.)

6.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน  หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี  มีผลงานเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  6 ครั้ง  อนุโลมให้ใช้ผลงานการฝึกอบรมลูกเสือได้  3 ครั้ง  นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน  ใช้ตัวอักษรย่อ  A.L.T.

7.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  อบรม 7 วัน  6 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  ไม่แยกประเภท  ใช้ตัวอักษรย่อ  L.T.C. (Leader Trainers Course) (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน)
หมายเหตุ  L.T.C./L.T. (สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ ผู้อำนวยการฝึกอบรมทุกหลักสูตร)

8.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน  หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี  มีผลงานเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น  2 ครั้ง  และเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง  4 ครั้ง  นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน  ใช้ตัวอักษรย่อ  L.T.

         9. สำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำสนใจและส่งเสริมกิจการลูกเสือ (หลักสูตรผู้นำ Adult Lesder Training Course) ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการสอบสัมถาษณ์ ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ( W.B )

       วุฒิที่มีการอบรมมีเท่านี้ นอกจากนั้นก็เป็นวิชาพิเศษอื่นๆ เช่น ระเบียบแถว บุกเบิก แผนที่-เข็มทิศ การจัดการค่าย การบันเทิง ซึ่งจะมีเข็มแสดงวิทยฐานะตามประเภท

175 comments on “วุฒิทางลูกเสือ

 1. รบกวนสอบถามค่ะ ทางทำเอกสาร W.B. หาย
  ได้ W.B. 2 ท่อน หลังจากอบรม ระดับผู้นำ แล้วสอบสัมภาษณ์ผ่าน
  ไม่มีสำเนา จะสามารถขอเอกสารใหม่ได้ไหมคะ
  ติดต่อที่ไหน อย่างไรคะ
  ข้อมูลที่ทราบ : วันที่ได้รับวุฒิบัตร คำสั่งแต่งตั้ง
  ข้อมูลที่ไม่ทราบ : เลขทะเบียนวุฒิบัตร
  ขอบคุณล่วงหน้านะคะครูติ๊ก

 2. ผ่านการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มาแล้วแต่ต้องมาสอนประถมต้องใช้ผ้าพันคอสีอะไรคะ

 3. สอบถามครับว่า อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ (W.B) มา สามารถแต่งตั้งเป็นผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้หรือไม่ครับ

 4. อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ (W.B.) มาสามารถแต่งตั้งเป็นผู้กำกับลูกเสือสามัญได้หรือไม่ครับ …ถ้าไม่จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรถึงจะสามารถแต่งตั้งได้

 5. อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง และ ได้รับการประเมินแล้วต้องการอบรม 3 ท่อนต่อแต่..ใบประกาศหายต้องทำอย่้างไรบ้างคะ

 6. ผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ไม่เคยผ่านการอบรมทางลูกเสือเลย สามารถแต่งเครื่องแบบลูกเสือได้มั้ยค่ะ มีข้อยกเว้น หรือขออนุญาติแต่งได้หรือเปล่าค่ะ

 7. สอบถามครับ อบรมATC(สามัญ)ผ่านไปแล้ว โดนแต่งตั้งไปอยู่สำรองครับ(ระบุลส1 ลส2) เราสามารถใช้ในการสอบขั้นที่5ของสามัญได้รึเปล่าครับ

  • ตรวจขั้นที่ห้า ต้องเป็นลูกเสือประเภทเดียวกันกับที่อบรม มาค่ะ
   ปฏิบัติการสอน อาจไปอยู่ชั้นอื่น
   แต่เวลาประเมิน ต้องเป็นลูกเสือประเภทที่เราอบรมมาคะ
   หลายโรงเกิดปัญญหา เพราะครูไม่พอ ไม่ครบชั้น

 8. จบ atc สามัญรุ่นใหญ่ค่ะ แต่ได้สอนสามัญ อย่างนี้ต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นแบบสามัญไหมคะ ขอบคุณค่ะ

  • ไม่ได้สองท่อน เพราะไม่ได้ตรวจขั้นที่ห้าใช่ไหมคะ
   ต้องอบรม ATC ใหม่ค่ะ
   ไม่เป็นไรนะคะ ความรู้จะได้แน่นค่ะ
   เป็นกำลังใจให้ค่ะ

 9. เพลงสุดดีลูกเสือท่อนที่ว่า
  เป็นอาภา ผ่องผุด วุฒิไกร …. กับ เป็นอาภา ผ่องพุทธิ์ วุฒไกร…. อันไหนถูก?
  ครูภาษาไทยช่วยถอดความหน่อย

 10. รบกวนสอบถามคะ กำลังจะไปอบรม btc เห็นครูติ๊ก เขียนไว้ว่ามี 4 ประเภท
  พอดีดิฉันเป็นครูสอนระดับประถมปลาย เวลาอบรมจะต้องเลือกอบรม ระดับประถม
  หรือว่าสามารถเลือกอบรมระดับที่สูงขึ้นกว่าที่เราสอน ได้ไหมคะ

 11. รบกวนสอบถามคะ กำลังจะไปอบรม BTC คะ สอนระดับประถม
  จะสามารถอบรมรุ่นวิสามัญได้ไหมคะ หรือจะต้องอบรมรุ่นที่เราสอนเท่านั้น

 12. สวัสดีครับ
  ผมจบลูกเสือวิสามัญ (ม.6) มา จะสอนลูกเสือเด็กประถมต้องแต่งยังงัยครับ
  รบกวนขอรายละเอียด พอดีผมหาข้อมูลไม่เจอครับ รบกวนด้วยนะครับ
  ขอบคุณครับ

 13. สวัสดีครับ
  ผมจบลูกเสือวิสามัญ (ม.6) มา จะสอนลูกเสือเด็กประถมต้องแต่งยังงัยครับ
  รบกวนขอรายละเอียด พอดีผมหาข้อมูลไม่เจอครับ รบกวนด้วยนะครับ
  ขอบคุณครับ

 14. อยากสอบถามว่า ผ่านการประเมินขั้น 5 แล้ว แต่ไม่ได้เกียรติบัตรค่ะ อยากตรวจสอบว่าผ่านการประเมินหรือไม่ เรื่องผ่านมานานมากแล้วค่ะ ประมาณ 10 ปี ต่องทำอย่างไรคะ รบกวนตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 15. เคยอบรมความรู้ทั่วไปแบบ 1 วัน นานมากแล้ว ต่อมาประสบอุบติเหตุ ทำให้ไม่สามารถเข้าอบรมลูกเสือได้เนื่องจากสุขภาพไม่อำนวย เลยไปอบรมยุวกาชาด เมื่อมีการสำรวจวฺุทางลูกเสือ ถือว่าไม่มีวุฒิใช่ไหมคะ

  • ขอโทษค่ะ มาตอบช้า
   BTC ลูกเสือวิสามัญ 7-8 ตุลาคม 2559
   สโมสรลูกเสือภูมิพยัคฆ์
   ค่ายกฐิน กุยยกานนท์ สมุทรปราการ
   ติดต่อ 088-1945141/084-8766588

 16. สอบถามครับ ผมไมได้ผ่านการอบรม BTC โดยความไม่เข้าใจ จึงคิดว่าเข้าอบรม ATC ก่อน เลยได้รับวุฒิ ATC มาแล้ว จะสามารถเข้าประเมินขั้นที่ห้าได้ไหมครับ หรือต้องทำอย่างไร ขอคำแนะนำ ขอบคุณครับ

  • ไม่ได้ค่ะ
   ประเมินขั้นที่ห้า ต้องมีวุฒิบัตรทั้งสองใบ
   ทั้ง BTC และ ATC
   ตอนสมัครอบรม ATC ต้องแนบ วุฒิ BTC เป็นหลักฐาน
   ผู้จัดการอบรมต้องตรวจก่อน
   ลองติดต่อไปยังหน่วยงานที่จัดนะคะ

 17. สอบถามครับ ได้ ผมได้อบรมวุฒิ ATC มา โดยไม่ได้ผ่านการอบรม BTC ก่อน จะประเมินขั้นห้าได้หรือไม่ ถ้าไม่จะต้องทำอย่างไรครับ

  • ไม่ได้ค่ะ
   ประเมินขั้นที่ห้า ต้องมีวุฒิบัตรทั้งสองใบ
   ทั้ง BTC และ ATC
   ตอนสมัครอบรม ATC ต้องแนบ วุฒิ BTC เป็นหลักฐาน
   ผู้จัดการอบรมต้องตรวจก่อน
   ลองติดต่อไปยังหน่วยงานที่จัดนะคะ

  • ขอโทษค่ะ มาตอบช้า
   BTC ลูกเสือวิสามัญ 7-8 ตุลาคม 2559
   สโมสรลูกเสือภูมิพยัคฆ์
   ค่ายกฐิน กุยยกานนท์ สมุทรปราการ
   ติดต่อ 088-1945141/084-8766588

 18. สอบถามค่ะ มีข้อบังคับไหมคะว่าข้าราชการครูต้องได้วุฒิทางลูกเสือสูงกว่า b.t.c. คือ อบรม บีทีซีแล้วค่ะ แต่ไม่ค่อยอยากไปเอต่อ อยากทราบว่าไม่ต่อได้ไหมคะ

  • ไม่มีข้อบังคับใน พรบ.ค่ะ
   แต่ส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นข้อตกลง หรือ ความเห็นชอบ ของแต่ละเขต แต่ละที่ค่ะ แล้วแต่ผู้บริหาร
   ส่วนใหญ่ เพื่อพัฒนาบุคลากรค่ะ

 19. ขอถามนะครับ ถ้าอบรม A.T.C แล้วใบเกียรติบัตรหาย ผมต้องทำยังไงครับ ? ผมต้องเข้าอบรมใหม่หรือไหมครับ ?

 20. เคยเรียน สอบผ่านลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่, ลูกเสือวิสามัญ ตอนนี้เป็นครูต้องไปอบรมหลักสูตรใดต่อครับ

 21. อยากได้คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรูเบื้องต้น ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วจะหาซื้อหรือดาวน์โหลดได้ที่ไหนบ้างไหมคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s