วุฒิทางลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือ  ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

1. ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course) ระยะเวลาอบรม 1 วัน  ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ไม่มีตัวอักษรย่อ

 2.  ขั้นความรู้เบื้องต้น  ระยะเวลาอบรม  3 วัน  2 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  และห่วงกิลเวลล์ (Gillwell Woggle)  หากอบรมก่อนปี พ.ศ. 2522  ใช้ตัวอักษรย่อ  P.T.C.  ในปัจจุบัน  ใช้ตัวอักษรย่อ  B.T.C. (Basic Unit Leader Training Course) แยกเป็น  4 ประเภท  คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ  S.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  S.S.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  R.B.T.C.

 3.  ขั้นความรู้ชั้นสูง  ระยะเวลาอบรม  7วัน 6 คืน  หรือ  8 วัน 7 คืน  ได้รับวุฒิบัตร ใช้ตัวอักษรย่อ  A.T.C. (Advance Unit Leader Training Course) แยกเป็น  4 ประเภท (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  และผ้าผูกคอกิลเวลล์) คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ  S.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  S.S.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  R.A.T.C.

4.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  โดยปฏิบัติงานในกองลูกเสือตามประเภทที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง  ไม่น้อยกว่า 4 เดือน  ไม่เกิน 2 ปี  และผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล  จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์  2 ท่อน  มีสิทธิ์ใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์  ใช้ตัวอักษรย่อ  W.B.  แยกเป็น  4 ประเภท  คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.W.B.

5.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  ระยะเวลาอบรม 7 วัน  6 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  ไม่แยกประเภท  ใช้ตัวอักษรย่อ  A.L.T.C. (Assistance Leader Trainers Course)  (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน)

หมายเหตุ   A.L.T.C./A.L.T.( สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ผู้อำนวยการฝึกขั้น B.T.C.)

6.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน  หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี  มีผลงานเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  6 ครั้ง  อนุโลมให้ใช้ผลงานการฝึกอบรมลูกเสือได้  3 ครั้ง  นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน  ใช้ตัวอักษรย่อ  A.L.T.

7.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  อบรม 7 วัน  6 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  ไม่แยกประเภท  ใช้ตัวอักษรย่อ  L.T.C. (Leader Trainers Course) (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน)
หมายเหตุ  L.T.C./L.T. (สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ ผู้อำนวยการฝึกอบรมทุกหลักสูตร)

8.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน  หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี  มีผลงานเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น  2 ครั้ง  และเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง  4 ครั้ง  นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน  ใช้ตัวอักษรย่อ  L.T.

         9. สำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำสนใจและส่งเสริมกิจการลูกเสือ (หลักสูตรผู้นำ Adult Lesder Training Course) ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการสอบสัมถาษณ์ ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ( W.B )

       วุฒิที่มีการอบรมมีเท่านี้ นอกจากนั้นก็เป็นวิชาพิเศษอื่นๆ เช่น ระเบียบแถว บุกเบิก แผนที่-เข็มทิศ การจัดการค่าย การบันเทิง ซึ่งจะมีเข็มแสดงวิทยฐานะตามประเภท

585 comments on “วุฒิทางลูกเสือ

 1. หลักสูตรอบรม ครูฝึกลูกเสือ ลูกเสือวิสามัญกับลูกเสือสามัญรุ่น
  ใหญ่ จัดพร้อมกันได้ไหมค่ะ

 2. สวัสดีครับผมอบรมss.ATC.รุ่นที่7/2545ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเซิมพิทยาคมจังหวัดหนองคายผ่านการประเมินขั้นที่5แล้วต่อมาวุฒิบัตรผมหายทำอย่างไรครับ

 3. อยากทราบว่า พอดีฝึกอบรมลูกเสือ b.t.cลูกเสือสามัญมาครับ สอนใน รร.มัธยม เครื่องแบบต้องตามรร.มั้ยครับ หรือต้องอบรม b.t.c สามัญรุ่นใหญ่ใหม่ครับ

 4. ผ่านการอบรมแล้วสามารถติดเข็ม ล.ญ สีแดงได้เลยใหมครับ หรือว่าต้องขอแต่งตั้งก่อนจึงจะสามารถแต่งได้ ถ้าต้องแต่งตั้งก่อนขั้นตอนมีอะไรบ้างครับ

 5. สอบถามครับ เคยอบรม BTC วิสามัญมาแล้วเป็น10 ปีทิ้งไว้แล้วถ้ายะกลับมาเล่นลูกเสือต้องอบรม btcใฟม่ไหมครับหรือไปatcได้เลย

  • ต้องรอให้ได้รับคำสั่งให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบจด์สองท่อน ก่อน คะ
   และต้องได้สองท่อนแล้วอย่างน้อย 1ปี ค่ะ

 6. ตอนเป็นครูใหม่ๆได้อบรมลูกเสือสามัญรัยวุฒิBTCอยากทราบว่าเวลามาสอนลูกเสือสามัญป.4-6 ต้องใส่หมวกแบบไหน และผ้าผูกคอแบบไหน สีอะไรคะ

 7. ตอนนี้ได้รับวุฒิบัตร A.L.T.C มาเมื่อ ปี 2558 แต่ยังไม่ได้ทำผลงานขอวุฒิ A.L.T เพื่อมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน ถ้าจะทำผลงานตอนนี้ยังทันไหมค่ะ

 8. ในส่วนของบุคคลธรรมดาจะทำผลงานขอวุฒิ A.L.T เพื่อมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน มีกำหนดอายุไหมค่ะว่าอายุ30 ปีถึงจะขอได้หรืออายุเท่าไรก็ได้

 9. สอบถามค่ะ ผ่านการอบรม b.t.c.ผู้กำกับลูกเสือสมามัญนุ่นใหญ่มาค่ะ พอบรรจุได้มาสอนลูกเสือ ป.4-6 ไม่ทราบว่าการแต่งกายต้องแต่งอย่างไรให้ถูกต้องค่ะ หมวก อินธนู แบบไหนสีไหนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 10. สอบถามค่ะ ผ่านการอบรม bro ลูกเสือวิสามัญ แต่ได้มาสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การแต่งการต้องแบบไหนคะ

 11. ผมเรียน วิชา ผู้กับลูกเสือเนตรนารี เบื้องต้น ในหลักสูตร ป.ตรี มีการเข้าค่ายด้วย แบบนี้คือผ่าน BTC แล้ว ใช่หรือเปล่าครับ

 12. ขออนุญาตครับ ใครพอจะแนะนำผมได้ไหมครับ คือ ผมอยากได้คำสั่งแต่งตั้งคุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือสามัญ ของปี พ.ศ.2558 ครับ ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s