วุฒิทางลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือ  ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

1. ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course) ระยะเวลาอบรม 1 วัน  ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ไม่มีตัวอักษรย่อ

 2.  ขั้นความรู้เบื้องต้น  ระยะเวลาอบรม  3 วัน  2 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  และห่วงกิลเวลล์ (Gillwell Woggle)  หากอบรมก่อนปี พ.ศ. 2522  ใช้ตัวอักษรย่อ  P.T.C.  ในปัจจุบัน  ใช้ตัวอักษรย่อ  B.T.C. (Basic Unit Leader Training Course) แยกเป็น  4 ประเภท  คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ  S.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  S.S.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  R.B.T.C.

 3.  ขั้นความรู้ชั้นสูง  ระยะเวลาอบรม  7วัน 6 คืน  หรือ  8 วัน 7 คืน  ได้รับวุฒิบัตร ใช้ตัวอักษรย่อ  A.T.C. (Advance Unit Leader Training Course) แยกเป็น  4 ประเภท (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  และผ้าผูกคอกิลเวลล์) คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ  S.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  S.S.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  R.A.T.C.

4.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  โดยปฏิบัติงานในกองลูกเสือตามประเภทที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง  ไม่น้อยกว่า 4 เดือน  ไม่เกิน 2 ปี  และผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล  จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์  2 ท่อน  มีสิทธิ์ใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์  ใช้ตัวอักษรย่อ  W.B.  แยกเป็น  4 ประเภท  คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.W.B.

5.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  ระยะเวลาอบรม 7 วัน  6 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  ไม่แยกประเภท  ใช้ตัวอักษรย่อ  A.L.T.C. (Assistance Leader Trainers Course)  (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน)

หมายเหตุ   A.L.T.C./A.L.T.( สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ผู้อำนวยการฝึกขั้น B.T.C.)

6.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน  หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี  มีผลงานเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  6 ครั้ง  อนุโลมให้ใช้ผลงานการฝึกอบรมลูกเสือได้  3 ครั้ง  นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน  ใช้ตัวอักษรย่อ  A.L.T.

7.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  อบรม 7 วัน  6 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  ไม่แยกประเภท  ใช้ตัวอักษรย่อ  L.T.C. (Leader Trainers Course) (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน)
หมายเหตุ  L.T.C./L.T. (สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ ผู้อำนวยการฝึกอบรมทุกหลักสูตร)

8.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน  หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี  มีผลงานเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น  2 ครั้ง  และเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง  4 ครั้ง  นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน  ใช้ตัวอักษรย่อ  L.T.

         9. สำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำสนใจและส่งเสริมกิจการลูกเสือ (หลักสูตรผู้นำ Adult Lesder Training Course) ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการสอบสัมถาษณ์ ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ( W.B )

       วุฒิที่มีการอบรมมีเท่านี้ นอกจากนั้นก็เป็นวิชาพิเศษอื่นๆ เช่น ระเบียบแถว บุกเบิก แผนที่-เข็มทิศ การจัดการค่าย การบันเทิง ซึ่งจะมีเข็มแสดงวิทยฐานะตามประเภท

312 comments on “วุฒิทางลูกเสือ

   • ผมจบปริญญาตรีสองปีต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย ไม่เคยผ่านการอบรมลูกเสือ ไม่ทราบว่าจะมีผลต่อการผ่านประเมินครุผู้ช่วยไหมครับ

   • ไม่มีผลค่ะ
    แต่ถ้า ผอ สั่งให้ไปอบรม แต่ไม่ไป ก็แล้วแต่ดุลพินิจ ของ ผอ ค่ะ
    อาจมองว่า ขัดคำสั่ง เท่านั้นค่ะ

  • ได้สองท่อนแล้ว ทำหนังสือแต่งตั้งเป็น รอง หรือผู้กำกับกลุ่มค่ะ เมื่อได้ ลส13 แต่งตั้งแล้ว ก็สวมหมวกปีกได้คะ และแต่งตาม ลส 13 อันใหม่ค่ะ

 1. จบ ป.ตรี แต่ยังไม่ได้อบรมลูกเสือมาเลย แต่สอนสูกเสือป. 4-6 อยากทราบว่าจะแต่งลูกเสือได้รึเปล่าครับ แล้วแต่งแบบไหนครับ

 2. ตาม ลส 13 เป็นรองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(โรงเรียนเดิม)แล้วย้ายมาสอนประถมต้องทำอย่างไรค่ะ หรือต้องใช้ตาม ลส 13 อันเดิม หรือต้องอบรมใหม่ค่ะ

 3. ขอสอบถามครูติ๊กคะ
  พอดี เรียนจบครู จิตวิทยา 4 ปีมา ว่างๆ อยากเรียนหลักสูตร ลูกเสือคะ ขั้นเเรกเราควร ทำเอกสาร หรือดำเนินการอย่างไรคะ

 4. รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C)มา แต่ต้องมาสอนลูกเสือสามัญ ป.4-6 ไม่ทราบว่า ต้องแต่งกายแบบไหนคะ

 5. บุคคลทั่วไปจะเข้าอบรมได้ไหมครับ หลักสูตรไหนบ้าง ติดต่อหน่วยงานใดครับ พอดีทีมงานผมสนใจครับ จำเป็นต้องจบครูด้วยหรือไม่ครับ มีเว็บใดพอให้ข้อมูลรบกวนแจ้งด้วยครับ ขอบพระคุณครับ

 6. ดิฉันได้atc สามัญรุ่นใหญ่ มีความสงสัยว่าเราต้องใส่อินธนูมั้ย แล้วการใส่กับไม่ใส่ต่างกันอย่างไร

  • จากขั้นความรู้ทั่วไป ขั้นต่อไปจะเป็นความรู้เบื้องต้น C.B.T.C หรือ S.B.T.C ก็แล้วแต่จะเลือก
   หรือจะอบให้ครบทั้ง4ประเภทก็แล้วแต่ความจำเป็นครับ (เพราะเป็นลูกเสือคนละประเภทกัน)
   จากนั้นก็ไปอบรม C.A.T.C หรือ S.A.T.C. ให้ตรงตาม B.T.C. ที่อบรมมา เช่น
   เบื้องต้น ไป C.B.T.C. แล้วไป C.A.T.C. หรือ S.B.T.C. ไป S.A.T.C.

 7. 1.สอบถามเพื่อความแน่ใจครับ ในเวลาเรียนลูกเสือปกติ ใส่ผ้าผูกคอกิลเวลล์หรือจังหวัดครับ
  2.ผมเพิ่งได้รับหน้าที่ใหม่ทำหน้าที่ให้สอบวิชาพิเศษลูกเสือ รบกวนพอจะมีข้อสอบเก่าเป็นแนวทางให้ผมได้ดูบ้างมั้ยครับ

  • 1. เวลาเรียนปกติ ใส่ผ้าผูกคอกิลเวลล์ หรือ จังหวัดก็ได้ค่ะ
   2 ข้อสอบ ที่ รร.จะให้ครูสาระ ออกให้ค่ะ เช่น วิชาปฐมพยาบาล ก็ให้ครูสุขศึกษาออกให้
   วิชา หน้าที่พลเมือง ก็ให้ครูสังคม ออกให้ค่ะ มี 10 ข้อ และ ข้อสอบปฏิบัติ คะ

 8. สอบถามคะ ถ้า ได้รับเครื่องหาย WB หลักสูตร SS ATC สอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
  เวลาแต่งกาย สามารถถอด อินทนู เหมือน ผกก ลูกเสือสามัญ และสำรอง ได้หรือไม่คะ
  อยากทราบคะ ขอบคุณคะ

 9. สอบถามค่ะ ได้อบรมATCแล้ว และได้ ผ่านการประเมิณ พร้อม รับ วู๊ดแบดจ์ พร้อมผ้า ผูก คอ สองผืนจาก สลช. แล้ว สามารถ ใส่ ได้ ตอนใหนค่ะ

 10. ขั้นความรู้ทั่วไป ไม่ได้อบรมมา แต่อบรมขั้นความรู้เบื้องต้นและขั้นความรู้ชั้นสูง แล้วเวลาจะตรวจขั้นที่ 5 จะต้องเช็คไหมว่าอบรมขั้นความรู้ทั่วไปรึยังไหมค่ะ

 11. แล้วอบรมลูกเสื้อขั้นความรู้ชั้นสูงแล้ว และเวลาตรวจขั้นที่ 5 จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างระหว่าง 4 เดือน แล้วดิฉันไม่ได้สอนลูกเสือ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เท่าที่รู้ คือ เขียนแบบระยะสั้น และ ระยะยาว (แต่ยังไม่เข้าว่าเขียน 1 เทอม หรือ 1 ปี) ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

 12. ขั้นความรู้ทั่วไป ถ้าเขาให้อบรม พอจะแนะนำให้หน่อยว่าที่ไหนเปิดบ้าง บ้านอยู่จังหวัดนนทบุรี

 13. รบกวนสอบถามครับ อบรมหลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือแล้ว มีเข็มแสดงวิทยะฐานะตามประเภท ไหมครับ

 14. เรียนสอบถามค่ะ ผ่านการอบรม BTC สามัญรุ่นใหญ่มาแล้ว แต่ต้องมาสอนประถม จะต้องไปอบรม BTC สำรองอีกหรือเปล่าคะ

 15. ตรวจขั้นที่ 5 ไปเกือบปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับวุฒิบัตร. จะทำยังไงดีครับ…
  เปิดอบรม 3 ท่อนเมื่อไหร่รบกวนแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ…

  • โห นานมากค่ะ
   ติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดเลยค่ะ
   อบรมสามท่อน ที่สุราษฎร์ธานี เมื่อ 17-23 เมษา 2560
   ขอโทษด้วยค่ะอาจารย์ มาตอบช้าไปค่ะ

 16. สอบถามครับ
  ผ่านการตรวจขั้นที่ 5 แล้ว นานไหมครับกว่าจะได้รับวุฒิ
  2 ปีกว่าแล้วยังไม่ได้เลย

 17. เพื้อนตรวจขั้น5 ตั้งแต่ปีพ.ศ.2552 ยังไม่ได้ใบวูดแบจด์จะค้นหาได้ที่ไหนคะไปค้นที่ต้นสังกัดแล้วก้อไม่มี

 18. จบปริญญาตรีแล้วทางมหาวิทยาลัยให้ไปอบรมลูกเสือ ได้รับวุฒิบัตรแล้วแต่ทำหาย จะเช็คได้ยังไงคะว่าเราได้วุฒิอะไร

 19. สวัสดีค่ะคุณครูติ๊ก เอิงอยากทราบค่ะว่า การที่จะได้รับวุฒิต่างๆทางลูกเสือเช่น รองผู้กำกับ หรือผู้กำกับลูกเสือของแต่ละระดับ โดยการผ่านการอบรมนี้ มีการจำกัดอายุไหมคะ หากจำกัดอายุจะจำกัดตั้งแต่กี่ปีขึ้นไป แล้วนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมต้นสามารถเข้ารับการอบรมรับวุฒิ ได้ไหมคะครู #เอิงมีคาวมสนใจทางด้านนี้ค่ะจึงอยากทราบข้อมูล

  • 18 ปีขึ้นไปค่ะ
   ต้องเป็นคนในสังกัดการศึกษา คือเป็นครู
   รร แต่งตั้ง ของ ลส.13 ไปยังสำนักงานลูกเสือจังหวัด
   เพื่อแต่งตั้งเป็น รอง หรือ ผู้กำกับค่ะ

 20. ขออนุญาตสอบถามครับ.
  เราได้รับวูดแบทจ์. 3. ท่อนของลูกเสือเหล่าเสนามาแล้วจะนำวุฒิที่ได้ไปแต่งเครื่องแบบลูกเสือเหล่าอื่นได้หรือไม่ครับ

 21. เปิดกองผกก.สามัญรุ่นใหญ่เมืีอปี53 ขณะนี้ยังไม่ได้วูดแบด กันประมาณ12คน ทั้งรุ่น ถามทางลูกเสือจังหวัดแล้วได้รับคำตอบว่า ช่วงนั้นเปลี่ยน จนท.ดูแล จึงติดตามไม่ได้ ต้องการนำวูดแบดมาแต่งตั้ง ผกก.ลส.ที่รร. และเอกสารผ่านการอบรม ATC ก็หาย ต้อลทำไงคะ

  • 1 . ให้เจ้าหน้าที่ลูกเสือ รื้อหาเอกสาร หนังสือส่ง เรื่องที่ประเมิน เมื่อปี 53 ให้ค่ะ แล้วถ่ายเอกสาร ไปสำนักงานลูกเสือเองเลยค่ะ ถึงแม้เจ้าหน้าที่คนเก่า จะย้าย หรือตาย เอกสารก็ยังคงอยู่นะคะ ว่าไหม อิอิ
   2 เอกสาร ATC หาย ติดต่อ ฝ่ายจัดอบรม หรือ ผอ.ฝึก เพื่อรื้อหาเลขที่รุ่น ของวุฒิบัตรนั้นได้ค่ะ

 22. อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง(ผู้นำ)อบรมไปแล้วสัมภาษณ์ไป สามารถประดับเครื่องหมายวุดแบดได้เลยไหมครับ

 23. ครูครับ ผมได้วุฒิลูกเสือสามัญรุ่นสองท่อนตอนสอนมัธยม WB ตอนนี้ได้มาสอนประถม ผมจะต้องแต่งแบบไหน หรือต้องอบรมวุฒิลูกเสือใหม่ครับ ตอนนี้แต่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ครับ

  • อบรมใหม่ค่ะ
   แต่ถ้า รร ที่สอนปัจจุบัน เป็นขยายโอกาส ก็แต่งตั้ง ขอ ลส 13 เป็นผุ้กำกับกองสามัญรุ่นใหญ่ แต่ลงสอน สามัญได้ค่ะ

 24. สอบถามหน่อยคะ ได้วุดแบดATC จากรร.เดิมที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ย้ายมาสอนที่จังหวัดลำปาง ต้องสมัคร ลส.2 ใหม่ไหมคะ ต้องทำเอกสารสมัครแต่งตั้งใหม่ไหมคะ

 25. สวัสดีค่ะ ได้อบรม atc ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มาคืะ ต้องการสอบขั้นที่5 เราสามารถไปเปิดกองร่วมกับลูกเสือวิสามัญได้หรือไม่ ค่ะ อีกคำถาม เราจะหาข้อมูลได้ที่ไหนว่า รร ไหนจะมีการสอบขั้นที่ 5 ในจังหวัดกรุงเทพได้บ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

 26. ผ่าน BTC แล้วสามารถติดเครื่องหมายผู้กำกับลูกเสือพื้นสีแดงได้มั้ยค่ะ
  และหากใบวุฒิบัตรหายต้องทำอย่างไรค่ะ

  • อบรมเสร็จแล้ว เขียน ลส2 ส่ง สนง.ลส.จังหวัด ขอแต่งตั้งค่ะ แล้วก็ติดเครื่องหมายรองผู้กำกับได้เลยค่ะ
   ถ้าวุฒิบัตรหาย ติดต่อหน่วยงานที่จัดอบรมค่ะ

 27. ครับผม ผมอบรม ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.A.T.C แล้วครับ แต่ไม่ได้ประเมินขั้นที่ 5 เลยระยะเวลาประเมิน เกิน 3 ปีแล้วครับ ต้องอบรมใหม่หรือเปล่าครับ

 28. ผมAtcสามัญรุ่นใหญ่แต่ตอนนี้สอนประถมผมต้องอบรมผู้กำกับสามัญไหมครับและต้องแต่งกายอย่างไรครับ ขอบคุณครับ

 29. อยากทราบว่า อินธนู ผกก.สามัญรุ่นใหญ่ มันมีเเบบกระดุม เเละหน้าเสือสีทอง เเต่ละเเบบควรเลือกใช้ประเภทไหนครับ ใส่เเทนกันได้ หรือ ตาม B.T.C A.T.C ครับ
  หาข้อมูลในเน็ตไม่เจอเลยครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s