วุฒิทางลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือ  ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

1. ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course) ระยะเวลาอบรม 1 วัน  ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ไม่มีตัวอักษรย่อ

 2.  ขั้นความรู้เบื้องต้น  ระยะเวลาอบรม  3 วัน  2 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  และห่วงกิลเวลล์ (Gillwell Woggle)  หากอบรมก่อนปี พ.ศ. 2522  ใช้ตัวอักษรย่อ  P.T.C.  ในปัจจุบัน  ใช้ตัวอักษรย่อ  B.T.C. (Basic Unit Leader Training Course) แยกเป็น  4 ประเภท  คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ  S.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  S.S.B.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  R.B.T.C.

 3.  ขั้นความรู้ชั้นสูง  ระยะเวลาอบรม  7วัน 6 คืน  หรือ  8 วัน 7 คืน  ได้รับวุฒิบัตร ใช้ตัวอักษรย่อ  A.T.C. (Advance Unit Leader Training Course) แยกเป็น  4 ประเภท (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  และผ้าผูกคอกิลเวลล์) คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ  S.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  S.S.A.T.C.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  R.A.T.C.

4.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  โดยปฏิบัติงานในกองลูกเสือตามประเภทที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง  ไม่น้อยกว่า 4 เดือน  ไม่เกิน 2 ปี  และผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล  จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์  2 ท่อน  มีสิทธิ์ใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์  ใช้ตัวอักษรย่อ  W.B.  แยกเป็น  4 ประเภท  คือ

 • ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  C.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.W.B.
 • ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.W.B.

5.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  ระยะเวลาอบรม 7 วัน  6 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  ไม่แยกประเภท  ใช้ตัวอักษรย่อ  A.L.T.C. (Assistance Leader Trainers Course)  (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน)

หมายเหตุ   A.L.T.C./A.L.T.( สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ผู้อำนวยการฝึกขั้น B.T.C.)

6.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน  หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี  มีผลงานเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  6 ครั้ง  อนุโลมให้ใช้ผลงานการฝึกอบรมลูกเสือได้  3 ครั้ง  นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน  ใช้ตัวอักษรย่อ  A.L.T.

7.  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  อบรม 7 วัน  6 คืน  ได้รับวุฒิบัตร  ไม่แยกประเภท  ใช้ตัวอักษรย่อ  L.T.C. (Leader Trainers Course) (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน)
หมายเหตุ  L.T.C./L.T. (สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ ผู้อำนวยการฝึกอบรมทุกหลักสูตร)

8.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน  หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี  มีผลงานเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น  2 ครั้ง  และเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง  4 ครั้ง  นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน  ใช้ตัวอักษรย่อ  L.T.

         9. สำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำสนใจและส่งเสริมกิจการลูกเสือ (หลักสูตรผู้นำ Adult Lesder Training Course) ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการสอบสัมถาษณ์ ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ( W.B )

       วุฒิที่มีการอบรมมีเท่านี้ นอกจากนั้นก็เป็นวิชาพิเศษอื่นๆ เช่น ระเบียบแถว บุกเบิก แผนที่-เข็มทิศ การจัดการค่าย การบันเทิง ซึ่งจะมีเข็มแสดงวิทยฐานะตามประเภท

โฆษณา

502 comments on “วุฒิทางลูกเสือ

 1. สอบถามค่ะผ่านการอบรม atc มาแล้ว ได้ใบประกาศฯ แต่ยังไม่ได้ตรวจขั้นที่5 ถ้าสอนลูกเสือ ต้องใช้ผ้าผูกคอ สีกะปิได้มัยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  • ตามปกติแล้ว ถ้าท่านไม่ได้เป็นวิทยากร ผ้าผูกคอกรีนเวลล์ ไม่ต้องใส่ครับ ให้ใส่ผ้าผูกคอสังกัดจังหวัดครับ

   ถ้ายังไม่ตรวจขั้นที่ 5 ยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ใส่ผ้ากรีนเวลล์ครับ จนกว่าจะได้รับการตรวจและได้รับใบวุฒิบัตร

   และอีกเรื่องควรเรียกผ้าผูกคอ กิลเวลล์ครับไม่ใช่ผ้าผูกคอกะปิ

 2. ขอสอบถามครับ ผมอบรม A.T.C. สามัญรุ่นใหญ่ เเละสอนอยู่โรงเรียนมัธยม เเต่ตอนนี้สอบบรรจุได้ลงสอนโรงเรียนประถม ควรเเต่งชุดผู้กำกับเเบบไหนครับ สามารถเเต่งตามที่อบรมหรือเปลี่ยนเเต่งเเบบผู้กำกับลูกเสือสามัญ ครับ

 3. ผ่านการตรวจ5ขั้น แล้วATC แต่เปลี่ยนมาสอนอาชีวะต้องแต่งแบบใหนหรือต้องอบรมใหม่ครับ

  • สอนได้หมดค่ะ ตามความสามารถคุณครูค่ะ คือสอนตามตารางสอน
   แต่ การแต่งตั้ง ตำแหน่ง ลส 13 จะเป็นผู้กำกับกองไม่ได้คะ

 4. กรณีอบรม atc ระดับผู้นำมา สามารถนำมาทำอะไรได้บ้างครับ

  – สามารถเป็นผู้กำกับลูกเสือได้ไหมครับ
  – สวมเครื่องหมาย atc สอนลูกเสือได้หรือไม่ครับ

  • หลักสูตรผู้นำ เป็นหลักสูตรของผู้บริหารค่ะ
   คุณวันชัย เป็นครูหรือผู้บริหารคะ
   ถ้าเป็นผู้บริหาร หลังจากอบรม 4 เดือน จะมีการสอบสัมภาษณ์ ไม่มราบว่าสอบหรือยังคะ

 5. อบรม btc สามัญ มา อยากทราบว่าสามารถเอาวุฒิบัตรไปยื่นอบรมatc สามัญรุ่นใหญ่ ได้มั้ยคะ หรือต้องอบรม btc สามัญรุ่นใหญ่ ใหม่

 6. ขออนุญาตสอบถามครับ กรณีผ่านการอบรมหลักสูตร A.T.Cผู้นำ แต่ยังไม่ได้ตรวจขั้น๕ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ ต้องแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายอย่างไรได้บ้างครับ

 7. สอบถามค่ะในกรณีได้วุฒิBTCสามัญรุ่นใหญ่จำเป็นต้องอบรมATCสามัญรุ่นใหญ่อย่างเดียว ไม่สามารถอบรมATCสามัญใช่ไหมค่ะ

  • บอกไม่ถูกเหมือนกัน แล้วแต่ชอบดีกว่าค่ะ
   ถ้าประถมเล็ก ก็สำรอง
   ถ้า ป4-6 ก็สามัญ
   ถ้า ม1-3 ก็สามัญรุ่นใหญ่ค่ะ

 8. สอบถามครับ เราตรวจขั้น ๕ สามัญ ได้วู้ดแบด ๒ ท่อน แต่ตอนนี้เราสอนวิสามัญ ม.๔ ผ่านการอบรม R.B.T.C.มาแล้ว การแต่งกาย เราเปลี่ยนการแต่งกายเป็นของ สามัญ แล้วมาสอนวิสามัญได้ไหมครับ

 9. สอบถามหน่อยค่ะ ถ้าอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองมา สามารถสอนลูกเสือสามัญหรือสามัญรุ่นใหญ่ได้มั้ยค่ะ

 10. กำลังจะส่งผลงาน 3 ท่อนครับ ได้ผลงานวิทยากรครบ 6 ครั้งแล้ว เวลาส่ง ต้องส่งผลงานแนบกับเอกสารอะไรบ้างครับ

 11. ถ้าผ่านการอบรม ATC ของสามัญรุ่นใหญ่มาแล้ว แล้วได้ไปสอนประถมปลาย เราจำเป็นต้องไปอบรม BTC ของสามัญใหม่ไหมคะ

  • สอนเปิดกองเหมือนกัน คือสอนได้ค่ะ แต่แต่งตั้งตำแหน่งไม่ได้ แต่ถ้า รร ที่คุณครูสอนอยู่มีระดับมัธยม ก็แต่งตั้งได้ค่ะ

 12. อบรมหลักสูตร A.T.C.สามัญรุ่นใหญ่และผ่านการประเมินขั้น5แล้วตั้งแต่ปี 2527 แล้ววุฒิบัตรหายจะขอใหม่ได้ที่ไหน ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 13. อบรม btc สามัญรุ่นใหญ่มาค่ะ
  แต่มาสอนประถม (ยังไม่ได้อบรมใหม่)
  เวลาไปสอนหรือทำพิธีราชสดุดี เราต้องใส่เครื่องแบบตามที่เราอบรมหรือต้องแต่งตามที่เราต้องสอนประถมหรอคะ
  คือมีครูทักว่าให้ถอดอินทนู เพราะสามัญรุ่นนใหญ่สอนประถมไม่ได้ คือสงสัยว่าเราห้ามใส่หรอคะ

 14. สอบถามค่ะ ถ้าเราประเมินขั้น5 ผ่านแล้ว แต่วุฒิบัตรยังไม่ได้รับ เราสามารถผูกผ้าพันคอและประดับวูดแบดได้เลยรึเปล่าคะ **รอวุฒิบัตรนานมากเลยค่ะ

 15. ถ้าเราสนใจจะอบรมเป็นผู้นำสนใจและส่งเสริมกิจการลูกเสือ (หลักสูตรผู้นำ Adult Lesder Training Course)จะต้องทำอย่างไงบ้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s