ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

kapook_38022

ภาคเรียนที่ ๑

ชั่วโมงที่ ๑ : ปฐมนิเทศ

ชั่วโมงที่ ๒ – ๓ :  คติพจน์ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

ชั่วโมงที่ ๔ – ๕ :  ระเบียบแถว

ชั่วโมงที่ ๖  – ๗  :  การเดินสวนสนาม

ชั่วโมงที่ ๘ – ๑๔ : การเดินทางไกล

ชั่วโมงที่ ๑๕ – ๑๗ : สมรรถภาพทางกาย

ชั่วโมงที่ ๑๘ – ๑๙ :  หลักคำสอนของศาสนา

ชัวโมงที่ ๒๐ : การสนองพระคุณบิดา มารดา 

kapook_15622

ภาคเรียนที่ ๒

ชัวโมงที่ ๑ – ๒  : เด็กดีมีคุณธรรม

ชั่วโมงที่ ๓ – ๔ : บทบาทของตนเองต่อเพื่อน

ชั่วโมงที่ ๕ – ๖ : การจัดทำโครงการเยี่ยมกองลูกเสือต่างๆ

ชั่วโมงที่  ๗ – ๘ : การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

ชั่วโมงที่ ๙ – ๑๐ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงผลงาน

ชั่วโมงที่ ๑๑ – ๑๔ : การทดสอบวิชาพิเศษ

kapook_43302

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s