| ภาพเข้าค่ายพักแรม |

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

361พิธีเปิด
2กิจกรรมฐานผจญภัย
3การแสดงกิจกรรมเงียบ ลูกเสือสามัญ
4กิจกรรมฐานพยาบาล
5การแสดงกิจกรรมเงียบ ลูกเสือสามัญ
6คณะครูร่วมกันสร้างหอคอย เพื่อเป็นโมเดลจำลองให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่78การแสดงกิจกรรมเงียบ ลูกเสือสามัญ จากวิทยากรรับเชิญ9การแสดงกิจกรรมเงียบ ลูกเสือสามัญ กับวิทยากรรับเชิญ

188 comments on “| ภาพเข้าค่ายพักแรม |

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s