เป็นวิทยากรอบรม

ที่

วัน เดือน ปี

เรื่อง

หน่วยงาน

๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ วิทยากร การอบรม นายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รุ่นที่ ๑ / ๒๕๕๒  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร สพป.ชพ๑

๒๕ – ๒๗  มีนาคม ๒๕๕๓ วิทยากร การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง  ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ ๐๐๑ /  ๒๕๕๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าข้ามวิทยา  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร สพป.ชพ๑

๑๔-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ วิทยากร การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๔๕๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าข้ามวิทยา   อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร สพป.ชพ๑

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ วิทยากร วิชา นักสะกดรอย การเข้าค่ายลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา จ.ชุมพร โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จ.ชุมพร

๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วิทยากร โครงการอบรมลูกเสือ-เนตรนารี วิชาจราจร  ณ กองลูกเสือโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม  อ.เมือง  จ.ชุมพร สพป.ชพ๑

๑๘-๒๐ มกราคมพ.ศ.๒๕๕๕ วิทยากรกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนเครือข่ายท่าแซะ ประกอบด้วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ)  โรงเรียนประชานิคม ๒  โรงเรียนบ้านเนินทองโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ และ โรงเรียนบ้านทรายขาว ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ    ค่ายลูกเสือชั่วคราวบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน ) ต.ไชยราชอ.ปะทิว จ.ชุมพร สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

๑๕-๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๕ วิทยากรกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ โรงเรียนเครือข่ายท่าแซะ ๒ ประกอบด้วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) โรงเรียนประชานิคม ๒ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา และโรงเรียนบ้านท่าลานทอง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ   ค่ายลูกเสือชั่วคราว วนอุทยานเขาพาง ต.ท่าข้าม  อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร สพป.ชพ๑

๘-๑๐ ธันวาคม  ๒๕๕๕ วิทยากร อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ B.T.C. ขั้นความรู้เบื้องต้น ณ โรงเรียนวัดประสาทนิกรอ.หลังสวน จ.ชุมพร สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ 

๒๒-๒๔ ธันวาคมพ.ศ.๒๕๕๕ วิทยากร อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ B.T.C. ขั้นความรู้เบื้องต้น ลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ อ.นาทวี จ.สงขลา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑

๑๐

๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ วิทยากร กิจกรรมบันเทิงรอบกองไฟ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ อ.ท่าแซะจ.ชุมพร

๑๑

๒๕ – ๓๑ มีนาคมพ.ศ.๒๕๕๖ วิทยากร อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ A.T.C. ขั้นความรู้ชั้นสูง ลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ อ.นาทวี จ.สงขลา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑

๑๒

๒๖ – ๒๘ เมษายนพ.ศ.๒๕๕๖ วิทยากร อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ B.T.C.ขั้นความรู้เบื้องต้น วิชาแผนที่เข็มทิศ

ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อยตระเวนชายแดนที่ ๔๑๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สโมสรลูกเสือศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๓

๓๐ เมษายน -๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชา ระเบียบแถว รุ่นที่ ๐๗/๒๕๕๖ (ศูนย์ภาคใต้) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าข้ามวิทยา อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร สพฐ. สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร

๑๔

๓๐ สิงหาคม – ๑ กันยายนพ.ศ.๒๕๕๖ วิทยากร การฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชุมพร ปี ๒๕๕๖ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

๑๕

๑๕ – ๒๑ตุลาคม

พ.ศ.๒๕๕๖

วิทยากร อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ A.T.C. ขั้นความรู้ชั้นสูง ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าข้ามวิทยา

อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

สพม.๑๑

๑๖

๒๗ – ๒๙ตุลาคม

พ.ศ.๒๕๕๖

วิทยากร อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ B.T.C. ขั้นความรู้เบื้องต้น ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกระบี่

อ.เมือง จ.กระบี่

สโมสรลูกเสือจังหวัดกระบี่

ภาพประกอบ
2345

Advertisements

5 comments on “เป็นวิทยากรอบรม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s